© 2015, Josse Goffin, Regard à gauche

C’èst l’ Caudia, c’èst l’ Sint-Djan !

Christian Thonet

Texte

L’èstè bèrlôre dè su l’ place dou vilâdje,
in fôs calme ès’ rèstind su lès pavès ;
djon.nes ’yèt vîs djins èrtiènt’tè leû n-alène :
dèmangn, c’est ducace ô Botin.ne.

Pa tout t-avô c’èst lès-aprèsses,
èl grand r’nètyâdje dè bas-in wôt,
r’mète in couleûr èl cassis dès fèrnièsses,
l’uche dè d’ pa d’vant èyèt l’intréye dou colidôr.

Ça fét lômint qu’ tout l’s-ans c’èst l’ minme,
i n’ fôt nîn qu’ lès djins ramadjisse
què leûs visins astin’tè in pène
pou qu’ l’èrnètyâdje nè sè f’sisse nîn.

Ça va tchôfer dèvins lès min.nâdjes,
in rabind’lâdje durant quate djoûs !...
Vos pinsèz bîn què, dou corâdje,
lès feumes dès bèrlôreûs d-âront dandjî.

Quate djoûs d’asto à fé troumia
su l’ place èyèt dèvins lès cabarèts
ratindant l’ mardi dou Caudia,
èl pus bia djoû dèl Grande ducace.

Ça fét lômint qu’lès djins pèstèl’tè
in ratindant èl grand moumint,
in ratindant què lès mastèles ’yèt lès-oulènes
seûss’tè bîn cûtes dèvins l’ lacha.

Quand èl curè âra yeû s’ bol,
a chaque a toûr, is diront quér
c’qui ratindin’tè dèspus in an
in bol dè Rwayale soupe dè lét...Metadata

Auteurs
Christian Thonet
Sujet
Poème
Langue
Wallon (Haine-Saint-Paul)